gora-jakub-1 gora-jakub-2 gora-jakub-3
 • Nocleg ze śniadaniem w przeddzień zjazdu oraz dodatkowy nocleg po zakończonym turnusie - 80 zł/dobę
 • Skrócenie czasu trwania leczenia z winy pacjenta skierowanego przez NFZ - 60 zł/ za dzień nieobecności
 • Niewykorzystanie zabiegu z winy pacjenta skierowanego przez NFZ - opłata za zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • Zakup dodatkowego wyżywienia: 
  - Śniadanie  - 10,00 zł
  - Obiad - 20,00 zł
  - Kolacja - 10,00 zł 
 • Opłata za miejsce parkingowe - 7,00 zł/ za dzień
 • Opłata za TV - zgodna z pakietami określonymi przez firmę NEOSYSTEM
 • Opłata za wypożyczenie leżaka - 1,50 zł/dzień 

Opłaty za usługi pozostałe:

 • wysłanie fax - 2 zł
 • zamawianie taksówki - 0,50 zł
 • wykonanie kserokopii - 0,20 zł/ za stronę
 • opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  - jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 4 zł
  - jedna strona kserokopii dokumentacji medycznej - 0,40 zł
  - sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym - 2,50 zł