gora-jakub-1 gora-jakub-2 gora-jakub-3

Dofinansowanie  w ramach Projektu Dotacja na kapitał obrotowy 3.4 POIR z Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Sanatorium „Gracja” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 3, 87-720 Ciechocinek 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:  Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja 

Wartość projektu: 242 030,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 242 030,79 zł