gora-jakub-1 gora-jakub-2 gora-jakub-3

Kolejny rok wspieramy program "Firmy z sercem". Cieszymy się, że nasz udział przyniesie realną pomoc dzieciom.

Kolejny rok wspieramy program "Firmy z sercem". Mamy nadzieję, że nasz udział pomoże dzieciom w najuboższych miejscach świata.

Kolejny rok wspieramy program "Firmy z sercem". Mamy nadzieję, że nasz udział pomoże dzieciom w najuboższych miejscach świata.

Certyfikat UNICEF - FIRMY Z SERCEM

Cieszymy się, że wzięliśmy udział w programie "Firmy z secem". To szczytna idea - dzięki niej możemy nieść pomoc dzieciom w najuboższych miejscach świata.

Certyfikat UNICEF - FIRMY Z SERCEM

Zaadoptowaliśmy słonia - nasza "córka" to słonica afrykańska o imieniu Linda. Mieszka sobie w poznańskim ZOO (nowe ZOO). Lindę łatwo rozpoznać - jest największym słoniem na wybiegu.
Zależy nam na tym, by mieszkańcy Poznania (oczywiście nie tylko) czuli, że dobro tych zwierząt jest w interesie nas wszystkich.

Adopcja słonia